Intellectuele Eigendom

Als je iets maakt, bedenkt of ontwerpt, wil je niet dat een ander ermee vandoor gaat en er achter jouw rug om geld aan verdient. Intellectuele eigendomsrechten zijn in het leven geroepen om creatieve en intellectuele scheppingen te beschermen. Het kan gaan om een boek, een gedicht, een muziekstuk, een schilderij of een foto, maar wist je dat ook broncode van software, databanken, domeinnamen, elementen uit games, interfaces van apps en computerchips beschermd kunnen worden door het intellectuele eigendomsrecht? Je zou het internet kunnen zien als één grote informatiekopieermachine en daarom is het belangrijker dan ooit om te weten hoe je jouw creaties kan beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. 

Onze expertise ligt op het gebied van auteursrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht, domeinnamen en bedrijfsgeheimen. Wij werken samen met andere specialisten op het gebied van intellectuele eigendomsrechten die jou, indien gewenst, kunnen begeleiden bij het registreren van een merk, model of octrooi.

 

Auteursrecht

Het auteursrecht, een van de belangrijkste intellectuele eigendomsrechten als het om internet en ICT gaat, ontstaat automatisch zodra je een werk creëert dat origineel en zintuiglijk waarneembaar is. Denk aan bijvoorbeeld tekeningen, kunstwerken, muziekstukken, foto’s en video’s, maar ook de broncode en grafische interface van software, apps en games. Het portretrecht maakt eveneens onderdeel uit van het auteursrecht. Als auteursrechthebbende mag jij het werk openbaar maken en reproduceren en mag je je verzetten tegen iemand die jouw werk verminkt, vervormt of onder een andere naam openbaar maakt (bijvoorbeeld iemand die een uitsnede van jouw foto maakt en onder eigen naam online plaatst). Wil je weten of jouw werken beschermd worden, heb je het idee dat iemand inbreuk maakt op jouw rechten of heb je vragen over licenties? Wij hebben jarenlang kennis opgedaan van (online) auteursrecht en kunnen jou hier bij helpen.

Handelsnaamrecht

Als bedrijf handel je onder een bepaalde naam: je handelsnaam. Deze wordt automatisch beschermd vanaf het moment dat je de naam in gebruik neemt. Een handelsnaam mag geen verwarring zaaien: jouw concurrenten mogen geen handelsnaam kiezen die zo lijkt op die van jou, dat potentiële klanten de namen en bedrijven niet meer uit elkaar kunnen houden en per ongeluk zakendoen met een concurrent. Dit geldt echter alleen wanneer bedrijven in dezelfde branche actief zijn als jij. Wanneer bedrijven in een andere branche of ander geografisch gebied actief zijn, is de kans op verwarring kleiner. Het handelsnaamrecht biedt beperkte bescherming en het kan daarom de moeite waard zijn je handelsnaam ook als merk te laten beschermen. Wij adviseren jou over wat verstandig is om te doen.

Databankenrecht

Een databank is een verzameling gegevens die systematisch geordend en doorzoekbaar is. De gegevens moeten onafhankelijk van elkaar geraadpleegd kunnen worden. Een van de voorwaarden om voor bescherming in aanmerking te komen is dat er substantieel geïnvesteerd moet zijn in de verkrijging, controle en presentatie van de inhoud. Denk aan een vacaturewebsite. Het heeft jou tijd en moeite gekost de vacatures te verzamelen en op een geordende en doorzoekbare wijze aan te bieden op je website. Je wil niet dat iemand anders de vacatures uit jouw database gebruikt om op een soortgelijke website te zetten. Neem contact op als je vragen hebt over jouw databank en de bescherming hiervan.

Domeinnamen

Er bestaat geen apart domeinnaamrecht, maar je kan je domeinnaam wel beschermen via het handelsnaamrecht, het merkenrecht en/of het auteursrecht. Aangezien domeinnamen vaak erg belangrijk zijn voor je bedrijf, loont het de moeite om te kijken hoe je ze kan beschermen. Andersom wil je ook niet in de problemen komen omdat de door jou gekozen domeinnaam te veel lijkt op die van een bekend merk of bedrijf. Wij denken mee over de mogelijkheden die je hebt bij het registreren en beschermen van domeinnamen.

Bedrijfsgeheimen (know-how)

Bedrijfsgeheimen worden automatisch beschermd als de informatie geheim is, commerciële waarde heeft en jij als bedrijf redelijke maatregelen genomen hebt om de informatie geheim te houden. Een van de bekendste voorbeelden is het geheime recept van Coca Cola. Als eigenaar van een bedrijfsgeheim kan je optreden tegen iedereen die jouw bedrijfsgeheim op onrechtmatige wijze verkregen heeft en hier vervolgens mee aan de haal gaat. Je kan bijvoorbeeld beslag laten leggen bij een bedrijf dat goederen produceert op basis van jouw bedrijfsgeheim of schadevergoeding vorderen. Maar liever heb je natuurlijk dat je geheim ook echt geheim blijft! Wij helpen jou bij het zo goed mogelijk beschermen van je bedrijfsgeheimen. 

Merkenrecht

Jouw merk is het gezicht van jouw bedrijf en zorgt ervoor dat consumenten jou makkelijk kunnen onderscheiden van de concurrentie. Een merk is daarom waardevol. Een merk kan uit woorden of beelden bestaan en in sommige gevallen zelfs uit klanken, geuren of kleuren. Het merkenrecht ontstaat niet automatisch, maar vereist een merkregistratie. Wij kunnen je in contact brengen met specialisten op dit gebied.

Modelrecht

Het modelrecht heeft betrekking op het fysieke design van producten, zoals meubels, horloges, schoenen of bekers. Om voor bescherming in aanmerking te komen moet het ontwerp nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Hiervoor wordt gekeken naar kenmerken zoals lijnen, omtrek, kleuren, vormen, textuur of de materialen die gebruikt zijn. Het modelrecht moet je laten registeren, maar dit kan een lastige procedure zijn. Wij kunnen je in contact brengen met specialisten op dit gebied. 

Octrooirecht

Octrooien (patenten) beschermen technische uitvindingen die een wezenlijke, niet voor de hand liggende verbetering van de techniek opleveren, betrekking hebben op een nieuw product of nieuwe werkwijze en geschikt moet zijn om daadwerkelijk in de praktijk te kunnen worden toegepast. Een octrooi geeft een tijdelijke monopolie op een uitvinding. Het aanvragen van een octrooi wordt gedaan door een octrooigemachtigde. Wij doen dus zelf geen aanvragen, maar kunnen je in contact brengen met specialisten op dit gebied.

Halfgeleidersrecht

Het halfgeleidersrecht wordt ook wel het Topografierecht of het Chipsrecht genoemd en beschermt uitsluitend de topografie van een halfgeleiderproduct (computerchip). Vergeleken met andere intellectuele eigendomsrechten is dit dus een vrij beperkt recht. Het halfgeleidersrecht ontstaat automatisch. In sommige gevallen kan je tevens een octrooi aanvragen voor je uitvinding. Als je wil weten of dat in jouw geval mogelijk is, brengen we je graag in contact met specialisten op dit gebied.

Meer weten over jouw intellectuele eigendomsrechten? Neem contact op!

10 + 8 =