Disclaimer

Juridische informatie op de website

Op deze website worden berichten gepubliceerd die juridische informatie bevatten. De toepassing van rechtsregels vraagt echter vaak om afwegingen die per situatie verschillen. De berichten kunnen daarom niet als juridisch advies worden beschouwd. Wij staan niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie en aanvaarden geen aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik ervan. Neem contact met ons op als je vragen hebt over jouw specifieke (bedrijfs)situatie. 

Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties, foto’s en andere uitingen op deze website zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze publicaties, foto’s en andere uitingen op welke manier dan ook zonder toestemming te verveelvoudigen of openbaar te maken. Wil je toch iets gebruiken, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.