Gaat kunstmatige intelligentie het werk van rechters, advocaten en juristen overnemen? Voorlopig is het nog niet zover, maar in Ontario (Canada) vraagt een rechter zich in een recent vonnis af of de inzet van kunstmatige intelligentie de tijd die de advocaten aan de onderliggende zaak hebben besteed – en daarmee de rekening die de cliënt voorgeschoteld kreeg – niet gereduceerd had kunnen worden door de inzet van kunstmatige intelligentie.

Buitensporig hoge kosten
De zaak betrof een vrouw die uitgleed en viel in een horecagelegenheid in Port Dalhousie, een gemeenschap aan het water bij Lake Ontario. De vrouw spande een rechtszaak aan tegen de horecazaak. De eigenaresse van de horecazaak stelde de eigenaar van het pand, de Port Dalhousie Vitalization Corporation (PDVC), in gebreke. PDVC won de rechtszaak en verzocht de rechtbank om de juridische kosten te laten vergoeden door de tegenpartij.

De rechtbank ging hier echter niet in mee en wees het verzoek af. Hij vond dat er buitenproportionele kosten waren gemaakt door de advocaten en voerde hier een aantal redenen voor aan. Zo was de zaak gestart door twee advocaten, iets wat de rechter niet nodig achtte aangezien de zaak niet erg complex was. Daarnaast waren er in de ogen van de rechter buitengewoon veel uren geschreven voor het voorbereiden van diverse juridische documenten en hebben de advocaat de kosten bewust opgedreven. Ook werd er $10.000 dollar uitgegeven aan de opinie van een orthopedisch expert, terwijl dit volgens de rechter voor de helft van het geld had gekund, en lieten de advocaten rechtenstudenten opdraven bij zittingen terwijl ze hun eigen uurtarief declareerden.

Laat robots het werk doen
De rechter merkt ook iets op over de $900 die de advocaten gedeclareerd hebben voor juridisch onderzoek door een “anonymous identity”. De rechter is van mening dat advocaten een bepaalde basiskennis behoren te hebben, zeker over het onderwerp in de onderliggende casus, en dat hij zijn vraagtekens zet bij de kosten die gemaakt zijn voor het juridisch onderzoek. Bovendien stelt de rechter: als er gebruik was gemaakt van kunstmatige intelligentie, was de voorbereidingstijd van de raadsmannen zonder twijfel significant minder geweest. Hij laat verder in het midden wat voor kunstmatig intelligente systemen of software de advocaten hadden kunnen gebruiken en of er überhaupt systemen op de markt zijn die de advocaten hier nu bij hadden kunnen helpen. Over de juridische vragen die de inzet van kunstmatige intelligentie oproept (en waar ironisch genoeg juist de mens over na zal moeten denken) rept hij al evenmin.

Een welhaast achteloze zin in een vonnis, die opmerking over kunstmatige intelligentie, maar het geeft aan dat er verschuivingen gaande zijn in de juridische wereld. Het is de vraag of kunstmatige intelligentie ooit volledig in de plaats zal komen van maatwerk, maar blijkbaar is de verwachting dat het doen van onderzoek en andere taken die geautomatiseerd kunnen worden, straks in aanzienlijk minder tijd kunnen gebeuren en minder kosten met zich mee zullen brengen. Dit zal ook gevolgen hebben voor de verwachtingen die cliënten hebben van hun advocaten en juristen. Wij houden deze ontwikkelingen uiteraard in de gaten, dus volg onze blog om op de hoogte te blijven.

Denk jij dat rechters, advocaten en juristen straks overbodig zullen worden?

Bronnen: AboveTheLaw.com, Cass v. 1410088 Ontario Inc., 2018 ONSC 6959 (CanLII)
Beeld: Marleen Sahetapy